Gemeenschap Mirte

Mirte

Vrouwengroep

De vrouwenleesgroep is vele jaren geleden ontstaan in het Katholiek Universitair Centrum (KUC).

Alweer meer dan twintig jaar geleden kwam er een nieuwe impuls door het lezen van het boek ‘De Ontembare Vrouw’ van Clarissa Pinkola Estés.

Het boek bracht veel in beweging. Er ontstond door de jaren heen een vaste groep, waar met mondjesmaat nieuwe mensen bij komen. Wij gaan hier ook omzichtig mee om, omdat de huidige constellatie, waarin veel vertrouwen is, kwetsbaar is.

We komen maandelijks bijeen op een vrijdagavond.

Elk jaar gaan we ook op weekend.

Dit jaar beginnen lezen we een boek van M.L. von Franz: De vrouw in het sprookje.

De vergaderdata zijn vrijdag 24 februari, vrijdag 24 maart, vrijdag 21 april, vrijdag 19 mei, vrijdag en zaterdag 9-10 juni (weekend)

We zijn met 14 vrouwen.