Gemeenschap Mirte

Mirte

Betrokkenheid

In de Zuidpoort ontmoeten mensen in armoede en medestanders om met vereende krachten te strijden voor een rechtvaardige en solidaire samenleving. Daartoe krijgt ieder de kans om zich persoonlijk te ontplooien en het woord te nemen. Zowel binnen de vereniging als in de dialoog met de samenleving.

De Zuidpoort wil de stem versterken van wie in armoede leeft en zoekt daarbij partners met wie zij structurele veranderingen nastreeft die een menswaardig leven voor iedereen garanderen.

www.dezuidpoortgent.be

 

LEF Links Ecologisch Forum is een radicaal groene links partijoverschrijdende beweging. Zij wil linkse mensen laten samenwerken en het verzet op de politieke agenda krijgen. Als symbool werd gekozen voor de radijs. Hij is rood, groen en pittig. Bovendien is de radijs etymologisch verwant aan radicaal. Beide woorden zijn afkomstig van het Latijnse woord radix wat wortel betekent. LEF is radicaal niet in de betekenis van extreem maar het is de weerspiegeling van onze ambitie om naar de grond van de zaak te gaan. www.lef-online.be

 

Christenen voor het Socialisme is een politieke beweging en een vormingsbeweging die aan verandering wil werken zowel bij de individuele mens als in de maatschappelijke structuren. CvS is georganiseerd in werkgroepen en basisgroepen.

De beweging kiest voor het socialisme. Deze visie op de samenleving is draagster van een visioen waarin de basistegenstellingen die de mensheid verscheuren, opgeheven worden. CvS volgt kritisch de binnen- en buitenlandse politiek. Omdat CvS zich bekommert om de rechten van de zwaksten in onze maatschappij, wil ze haar stem laten horen wanneer deze rechten met de voeten worden getreden. Bij gelegenheid legt CvS concrete standpunten voor aan politici, kerkleiders en publieke opinie.

CVS is een vormingsbeweging. CvS-ers laten zich raken door situaties van onrecht. Zij volgen de actualiteit en analyseren de mechanismen van onderdrukking. Dit vergt studie, want niemand ontsnapt aan de constante hersenspoeling door de media en het heersend denken. Vorming is een geleidelijk proces en een blijvende opdracht.